Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú

Cập nhật: 24/08/2010
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Ngày có hiệu lực 13/08/2010
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tải văn bản