Chào năm mới 2023, Huyện Than Uyên sẽ tưng bừng tổ chức các hoạt động       

Hệ thống nhà hàng

Cập nhật: 16/08/2010
Hệ thống nhà hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

STT

TÊN NHÀ HÀNG

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 

1

Mường Thanh

113 phố Hương Phong - Tân Phong - Lai Châu

02133 790 888

2

Phương Thanh

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3875 235

3

Đại Dương

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

02133 219 191

4

Hà Nội

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

 

5

Ẩm thực các dân tộc Tây Bắc Giang Linh

Đoàn Kết - Lai Châu

01662 366 151

6

Vân Đình 9999

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

02136 555 155

 0963 210 556

7

Tình Ca Tây Bắc

154 Nguyễn Trãi - Lai Châu

0213 3877 028

8

Hải Liên

Đoàn Kết - Lai Châu

02133  875 191

9

Biên Thùy

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3875 345

10

Phương Đông

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3877 034

11

Thanh Loan

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

0986 024 969

12

Hoa Việt

Đại lộ Lê Lợi - Tân Phong - Lai Châu

0213 3795 488
3795 299

13

Hương Quê

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

0213 3876 268

14

Hùng Vương

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

02132 225 789

15

Tâm Lạng Sơn

39 Nguyễn Trãi - Lai Châu

0213 3605 889

16

Hoa Cương

Tân Phong - Lai Châu

0982 248 668

17

Thúy Tiên

Tân Phong - Lai Châu

02136 278 885

18

Biên Cương

Tân Phong - Lai Châu

0914 571 432
0973 577 096

19

Tình Ca Tây Bắc II

Tân Phong - Lai Châu

0213 3875 117

01685 898 199

II

TAM ĐƯỜNG

 

1

Xuân Quỳnh

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

02136 260 261

2

Thủy Thỏa

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0213 3879 372

3

Thu Hoa

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0213 3879 336

4

Cơm Việt

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0943 161 685

5

Thắng Thòng

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

01668 887 748

6

Kiều Trang

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

01642 599 555

III

TÂN UYÊN

 

1

Bảo Lưu

khu 21 - thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0902 133 568

2

Thành Đạt

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0124 668 5353

3

Hùng Thủy

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

01683 292 733

4

Huấn Nương

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0988 406 629

5

Vui Mòn

Trung Đồng - Tân Uyên - Lai Châu

01684 306 496

6

Thành Râu

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0979 121 810

IV

THAN UYÊN

 

1

Quỳnh Hương

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0974 522 339

2

Quỳnh Nga

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0982 570 127

3

Lương Sen

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0947 013 983

4

Việt Hoa

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

01236 948 09

5

Thảo Nhi

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

01656 295 751

6

Hoa Mai

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0985 263 223

7

Hòa Bình

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 

V

PHONG THỔ

 

1

Trọng Bằng

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 261

2

Lan Anh II

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 337

3

Khắc Tuyển

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 272

4

Duyên Số

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0979 464 725

5

Hiên Vương

Mường So - Phong Thổ - Lai Châu

0978 424 011

6

Thảo Nguyên

Mường So - Phong Thổ - Lai Châu

0968 004 986

VI

NẬM NHÙN

 

1

Tây Bắc

thị trấn Nậm Nhùn - Nậm Nhùn - Lai Châu

0985 206 866

2

Lâm Viên Quán

thị trấn Nậm Nhùn - Nậm Nhùn - Lai Châu

0976 240 566

0976 425 825

VII

SÌN HỒ

 

1

Thanh Bình

Thị trấn Sìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu

0213 3870 365

2

Hải Ấn

Thị trấn Sìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu

 

VIII

MƯỜNG TÈ

 

1

Thanh Oánh

Khu 8 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0213 3881 161

2

Hải Đăng

Khu 9 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0915 170 059

3

Thương Mại

Khu 10 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0213 3604 333

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR